skip to Main Content
Blåeld – Det Första året

Blåeld – Det första året

Här följer ett inlägg från Blåelds verksamhetschef Lasse Reuterberg:


BLÅELD
är troligtvis det viktigaste jag någonsin startat. Det är inte utan en viss stolthet jag nu efter första året kan se att mina vildaste förhoppningar överträffats med råge. Mer om det längre ner men först…

BLÅELD är en verksamhet till syfte att hjälpa långtidsarbetslösa att få ett arbete och därmed egen försörjning. Idén till BLÅELD bygger i korthet på de positiva erfarenheter vi fått genom möten med några långtidsarbetslösa personer som varit på Barnens Hus i Södertälje. Lite stukade och tilltuffsade men mycket skickliga i sina olika roller. Deras största problem verkar vara att de är 60+. Idén och tanken var att om fler är som våra killar och tjejer i Södertälje så borde man kunna starta en verksamhet som kan hjälpa dem att få ett arbete.

Namnet BLÅELD som min kollega Lars Lindblad tog fram bygger på ordleken BLÅ som i Blå Bandet och ELD som i Eldsjäl. Vår symbol tog illustratören Ola Carlberg fram och den är en stiliserad Blåeld blomma där ståndarna symboliserar nytt liv som skjuter upp ur den som små satelliter.

Oktober 2010 satte jag, Lars Lindblad och Vivi Lovelock idéerna i verket. Lars gjorde det parallellt med sitt arbete för Vuxenkontraktet och Vivi bjöd på sin tid jämte sitt arbete för Blå Bandet riks.

Oktober 2010
1,5 personer anställda
14 deltagare inom Fas3
Verksamhet i Stockholm

När vi nu summerar vårt första år så ser vi att  idéerna burit frukt och idag är BLÅELD en etablerad anordnare för fas3-platser.

Oktober 2011
13 personer anställda
50 deltagare inom Fas3
Verksamheter i Stockholm, Södertälje, Huddinge och Skövde

Av de anställda kommer sju från fas3, två annan arbetslöshet och fyra från annat arbete.
De verksamheter vi startat upp under vårt första år är: Tjejhuset, Barnens Hus  Secondhand, Blåeld catering, Blåeld media Skövde och Stockholm, Blåeld träffpunkten för äldre och arbetslösa i Huddinge och Skövde samt Blå Bandet Secondhand.

Planerad utveckling för de närmsta sex månaderna är:

Mars 2012
19 personer anställda (13-fas3, 2-arb.lös och 4 från annat arbete)
60 deltagare inom Fas3
Verksamheter i Stockholm, Botkyrka, Södertälje, Huddinge, Farsta och Skövde

Planen för 2012 är i skrivande stund inte klar och är till viss avhängig en del beslut som vi själva inte råder över. Men i de tankar och planer vi har just nu är att starta nya sociala företag i ytterligare fem kommuner. Vi beräknar att kunna erbjuda totalt 50 personer arbete inom våra befintliga och nya sociala företag.

Lasse Reuterberg
Projektledare Blåeld.
Ordförande i Stockholms läns Blåbandsförening.
www.reuterberg.nu

Back To Top
×Close search
Sök