skip to Main Content
Pro Cive Redo För Start

Pro Cive redo för start

Pro Cive är Blåelds namn på vår medborgarrättsrörelse  som en av våra deltagare, Gunnar Liljegren, både har startat och är projektledare för. Där kommer det att skapas en mötesplats för människor som söker och önskar stöd i sina kontakter med myndigheter och institutioner.

Verksamheten kommer att ligga i Huddinge, på Sjödalsvägen 15. För närvarande pågår ett renoveringsarbete i lokalerna där även ett kafé skall inrymmas. Men det finns en blå brevlåda på ytterväggen där den som önskar hjälp och svar kan lägga sina lappar. Ingen skall behöva vara rädd för att uppsöka Pro Cive, tänk hur många som har problem med att fylla i en blankett från t.ex socialtjänsten eller försäkringskassan. Eller att ringa ett samtal, eller skicka ett mejl då det inte finns någon dator i huset.. Alla har faktiskt inte tillgång till en dator.

Det har redan börjat komma in lite uppdrag till Gunnar, några blev rekommenderade att ta del av den laghjälp som finns utlagd på en egen sida, lagen.nu som även finns omnämnd på Pro Cives bloggsida. En annan var en ensam mor, som enbart efter att ha lyssnat och tagit del av de råd som Gunnar gav, fick den hjälp hon så väl behövde.

Back To Top
×Close search
Sök